Een greep uit recente projecten waarbij Lydia Rink Projecten ondersteuning heeft verleend:

  • Kijk, een gezonde wijk (Hogeschool Amsterdam, RIVM)
  • Startconferentie 'Alles is Gezondheid...', Nat. Programma Preventie (Ministerie van VWS)
  • NHG-congres: Als het kanker is .... bijzondergewone huisartsenzorg
  • Naar verankering van aktie (Nat. Actieprogramma Diabetes)